Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Βιογραφικό Διοικητή Σχολής

 

Ο Ταξχος Παπαθανασίου Γεώργιος γεννήθηκε το 1968 στην Θεσσαλονίκη.
Εισήλθε στη ΣΣΕ το 1986 και αποφοίτησε 1990 ως Ανθυπολοχαγός Διαβιβάσεων.

Έχει υπηρετήσει:

 • Εκπαίδευση στη ΣΣΕ
 • Σχολή Αξκών ΚΕΔΒ
 • Δκτής 2ο και 37ΛΔΒ
 • Δκτής 471 ΤΗΠ
 • Δκτής ΔΔΒ/ Ι ΜΠ /ΓΕΕΦ
 • Δνση Σπουδών ΣΔΒ
 • Δκτης 2ο ΣΕΗΠΠΕΠ
 • Δνση ΑΣΔΕΝ/ΔΕΠ
 • Δκτης ΔΔΒ-Π/ΑΣΔΕΝ
 • Δκτης ΔΔΒ-Π/ 1η Στρατιας
 • Φοίτησε σε όλα τα σχολεία εσωτερικών του όπλου:
  ΣΤΗΑΔ
  ΑΔΙΣΠΟ
  ΣΕΘΑ

Ξένες γλώσσες Αγγλικά

Όλα τα μετάλλια – διαμνημόνευσης

Έγγαμος με δυο κόρες