Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Βιογραφικό Διοικητή Σχολής

 

Ο Ταξχος Βασιλειάδης Παναγιώτης γεννήθηκε το 1969 στον Πειραιά.
Εισήλθε στη ΣΣΕ το 1988 και αποφοίτησε 1992 ως Ανθυπολοχαγός Διαβιβάσεων.

Έχει υπηρετήσει:

 • Εκπαίδευση στη ΣΣΕ
 • Σχολή Αξκών ΚΕΔΒ
 • Δκτής 37ΛΔΒ
 • Δκτής 80 ΛΔΒΕΘ
 • Δκτής 472 ΤΕΠΠ
 • Δντής ΔΙΣΧΕΔ/ΑΣΔΕΝ
 • Δντης ΔΙΣΧΕΑ/ΑΣΔΥΣ
 • Δκτής ΣΔΒ
 • Φοίτησε σε όλα τα σχολεία εσωτερικών του όπλου:ΑΔΙΣΠΟ
  ΣΕΘΑ

Ξένες γλώσσες Αγγλικά

Όλα τα μετάλλια – διαμνημονεύσεις

Έγγαμος με μία κόρη