Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Αίθουσες Εκπαιδεύσεως

H Σχολή σε συνεργασία με τον ΟΤΕ έχει αποκτήσει πιστοποιημένη ακαδημία της CISCO, στην οποία διεξάγεται εκπαίδευση στη διαχείριση και ασφάλεια των δικτύων, στα πρότυπα της εκπαίδευσης και άλλων σχολών ΔΒ του εξωτερικού (π.χ. ΗΠΑ). Η Σχολή διαθέτει για το σκοπό αυτό, πιστοποιημένους στρατιωτικούς εκπαιδευτές του Όπλου, από τη CISCO. Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται και από τους τρείς κλάδους των ΕΔ, την ΕΛΑΣ, το ΠΣ, ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΦ.

Επίσης έχουν δημιουργηθεί αίθουσες Διαδραστικής Ψηφιακής Αμμοδόχου και Απεικόνισης Ασκήσεων, ώστε η εκπαίδευση στην τακτική Διαβιβάσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική και σε περιβάλλον που προσομοιάζει στην πραγματικότητα. Κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης εξετάζονται τακτικά σενάρια χρήσης – διαχείρισης συστημάτων επικοινωνιών, ενώ μελετώνται και αναλύονται η τακτική και τα συστήματα ΔΒ που αναπτύσσονται, κατά τη διεξαγωγή σύγχρονων επιχειρήσεων.