Αιμοδοσία

H Σχολή στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιεί ανά διαστήματα εθελοντική αιμοδοσία με την συμμετοχή του προσωπικού της.