Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Διοικητήριο

Η εκπαίδευση των θεωρητικών αντικειμένων γίνεται ως επί τω πλείστον στο κτίριο του Διοικητηρίου της Σχολής, το οποίο διαθέτει 4 αίθουσες εκπαιδεύσεως, αίθουσα δικτύου Η/Υ, αίθουσα αμφιθέατρου 30 θέσεων, καθώς και 2 αμφιθέατρα 90 και 60 θέσεων αντίστοιχα.