Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Η ΣΔΒ βρίσκεται στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α» στο Χαϊδάρι, στην οδό Ρίμινι, Τ.Κ. 124 61.

Δείτε στον Χάρτη

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (300μ)731 – 750 – 892
Τηλεφωνικό Κέντρο:210 5382191
Διευθυντής Σπουδών:210-5382310
1ο Επιτελικό Γραφείο:210-5382171
Φαξ Σχολής:210-5382336
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e mail):sdb@army.gr