Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Ιστορικά Στοιχεία

α. Η Σχολή λειτουργεί στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α΄» το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Χαϊδαρίου. Τα κτίρια του Στρατοπέδου κατασκευάστηκαν προπολεμικά, μεταξύ των ετών 1938 – 1940 και κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς ως φυλακές κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ένα εξ’ αυτών το «ΜΠΛΟΚ 15», ήταν ο προθάλαμος θανάτου για πολλούς Έλληνες αγωνιστές,το οποίο το 1987 χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

β. Από το 1945 έως τον Απρίλιο του 1946, η Σχολή ΔΒ λειτούργησε ως υποτυπώδες κέντρο εκπαίδευσης στελεχών στο Γουδή. Μεταστάθμευσε στη παρούσα θέση τον Μάιο του 1946 αφού αναδιοργανώθηκε σε Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων (ΚΕΔΒ), ενσωματώνοντας το Τάγμα Υποδοχής Διαβιβάσεων, που λειτουργούσε μέχρι τότε στο Μενίδι. Οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου παρελήφθησαν από την ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία (Ρίμινι) που είχε μέχρι τότε την έδρα της στον υπόψη χώρο.

γ. Έκτοτε και μέχρι το 2005 η Σχολή λειτούργησε ως οργανικό τμήμα του ΚΕΔΒ με την ονομασία Σχολή Αξιωματικών Κέντρου Εκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων (ΣΑΚΕΔΒ). Την 30 Ιουνίου 2005 ιδρύεται ως ανεξάρτητη σχολή, με την ονομασία Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ) παραλαμβάνοντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΚΕΔΒ.