Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Λοιπές Εγκαταστάσεις

Στις λοιπές εγκαταστάσεις τις Σχολής είναι το κινηματοθέατρο της Σχολής διαθέτει 300 αναδιπλούμενες θέσεις, κεντρική σκηνή και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ομιλιών διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Επίσης υπάρχει η Αίθουσα Τιμών που είναι κατάλληλη για διάφορες εκδηλώσεις.