Τηλεφωνικό Κέντρο: 2105382191
Στρατόπεδο Καραϊσκάκη «Α»

Οργάνωση

Image
headquarters_1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α. Η Σχολή Διαβιβάσεων είναι Μονάδα διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη,ισότιμη με Ταξιαρχία. Υπάγεται για θέματα διοικητικά και εκπαιδεύσεως στο ΓΕΣ/ΔΔΒ.

β. Για θέματα ασφάλειας και Διοικητικής Μέριμνας υπάγεται στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) μέσω της Διοίκησης Υποστήριξης Βάσης (ΔΥΒ).

γ. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΣΔΒ είναι οργανωμένη σε Διοίκηση και Επιτελείο, Διεύθυνση Σπουδών με πτέρυγες εκπαιδεύσεως, Τμήμα Μελετών και 3 Λόχους (ΥΕΑ, Εκπαιδεύσεως Επικοινωνιών και Διοικήσεως).