Τηλεφωνικό Κέντρο: 2105382191
Στρατόπεδο Καραϊσκάκη «Α»

Η Σχολή

paisios

Άγιος Παϊσιος

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

«Ο Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης (κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης)

badge DV

Έμβλημα της Σχολής

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Το έμβλημα της ΣΔΒ παριστά δύο λευκά περιστέρια, να πετούν προς δύο

TRAININGS CONDUCTED

Διεξαγόμενες Εκπαιδεύσεις

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1 Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (Διοικητικοί Λγοι).
position

Γεωγραφική Θέση

Γεωγραφική Θέση

Η Σχολή βρίσκεται στο Στρατόπεδο

history

Ιστορικά Στοιχεία

Ιστορικά Στοιχεία

α. Η Σχολή λειτουργεί στο Στρατόπεδο

headquarters_1

Οργάνωση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α. Η Σχολή Διαβιβάσεων είναι Μονάδα