Τηλεφωνικό Κέντρο: 2105382191
Στρατόπεδο Καραϊσκάκη «Α»

Επικοινωνία

Η ΣΔΒ βρίσκεται στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α» στο Χαϊδάρι, στην οδό Ρίμινι, Τ.Κ. 124 61.

Δείτε στον Χάρτη 2MC6+6R

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (300μ) 731 - 750 - 892
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5382191
Διευθυντής Σπουδών: 210-5382310
1ο Επιτελικό Γραφείο: 210-5382171
Φαξ Σχολής: 210-5382336
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e mail): sdb@army.gr