Τηλεφωνικό Κέντρο: 2105382191
Στρατόπεδο Καραϊσκάκη «Α»

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

educational activity

TAMΣ «ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ 2020»

Η ΤΑΜΣ «ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ» διεξάγεται με το πέρας της εκπαίδευσης Ανθλγών (ΔΒ) στην Σχολή, ως επιστέγασμα