Τηλεφωνικό Κέντρο: 2105382191
Στρατόπεδο Καραϊσκάκη «Α»

Διοίκηση