Τηλεφωνικό Κέντρο: 2105382191
Στρατόπεδο Καραϊσκάκη «Α»

Homepage

«Ο Δντής ΔΒ Υπτγος Κωνσταντίνος Τσιρίδης σας καλωσορίζει στον επίσημο ιστοχώρο της Σχολής Διαβιβάσεων (ΣΔΒ)»

Σχολή Διαβιβιβάσεων

Συνεχής εκπαίδευση και μελέτη των νέων τεχνολογικών δεδομένων

Συνεχώς επαναξιολογούνται και ενσωματώνονται όλες οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις

Πλήρως αυτοματοποιημένη αξιολόγηση, αξιοποιώντας όλες τα νέα εργαλεία αξιολόγησης

Αποφοίτηση με πλήρη επαγγελματική ικανότητα στο όπλο των Διαβιβάσεων